CO VYŘEŠÍME

Typické okruhy řešených problémů: 

  • Požadavek na ovládání většího počtu zařízení A/V , bezpečnost,  světla, …

odstraňuje více ovladačů,  řeší ovládácí sekvence a světelné scény

  • Požadavek na jednoduchost ovládání – obsluha bez zácviku – ovládání popsanými  jednoúčelovými tlačítky na obrazovce TV, dotykových panelech i fyzických tlačítcích, programovatelná  tlačítka s popisy … (ovládání zasedací místnosti ve firmě se nikdo nemá čas učit, babička na návštěvě
  • Větší vzdálenosti

Větší domy a byty, ovládání do patra, zhasínání vzdálených světel, pohodlí

  • Nemožnost pokládky vedení - Nová instalace bez vedení
  • Nemožnost úpravy  vedení    - Změna v stávající instalaci – změna způsobu užívání                                          objektu /dětský pokoj na pracovnu, změna rozložení nábytku… 
  • Požadavky na funkce které může snadno zajistit jen digitální technika – archivace velkého množství hudby, současné přehrávání , sběr a přehledná prezentace informací  
  • Dálková kontrola a ovládání

Osamocené, rizikovější objekty, přítomnost obsluhy v době nepřítomnosti majitele  (bazény, zahrada)

Naučíme vás využít zařízení, která již zákazníci/koncoví uživatelé mají a zprovoznit je.

Odchodová tlačítka

Připomínání – periodická zpráva – kominíci, prohlídka plynového kotle.